top of page

Blog

Aksjon for å bevare idrettsetaten i Kristiansand Kommune

KTF støtter aksjonen for å bevare idrettsetaten i Kristiansand kommune og vi håper at dere kan snakke vår sak. Se infoen fra aksjonskomiteen under.

Mvh for Kristiansands Turnforening Kari Aasen Gundersen Styreleder

Kjære idrettsvenner.

Vi står overfor en skjebnedag når det gjelder eksistensen til idrettsetaten når Fellesnemnda for kommunesammenslåingen foreslår at kun administrasjonen bestående av 4 - 5 ansatte skal bli i kultursektoren, mens driftsdelen skal deles mellom parkvesenet (utendørs idrettsanlegg) og Kristiansand Eiendom (idrettsbygg) i Teknisk sektor. Dermed blir idrettsetaten smulderet opp, og da blir den mest effektive idrettsetat blant de 10 største kommuner i landet ødelagt. Statusen til idrettsetaten kan dokumenteres gjennom både Kostra (statlig innrapportering til Statistisk Sentralbyrå som staten har pålagt alle kommuner) og Telemarksforskning (prosjekt igangsatt av de 10 største kommuner i landet).

Idrettsklubbene er godt fornøyd med driften så langt man har kunne registrere, og man må ikke rive i stykker landets suverent mest effektive etat når man ikke kan dokumentere at det nye alternativet er enda bedre. Idrettsrådene (representerer idrettslagene) i de 3 angjeldende kommuner, hovedsammenslutningen (arbeidstakerorganisasjonene) og andre relevante idrettsorganer støtter alle at vi får beholde idrettsetaten (utvidet med de ansatte fra Søgne og Songdalen) i nye Kristiansand fra 2020.

Det er viktig at idrettsklubbene gjennom bruk av mange tusen frivillige kan forholde seg til en instans og ikke til 3 som er foreslått. Det er også viktig at man får beholde kompetansen til de ansatte i drift når det gjelder tilrettelegging av utstyr spesielt til de krevende arrangement som f.eks. store friidrettsstevner. Nærhet til de som kan ta avgjørelser - treningstider og arrangementstider - er helt avgjørende for at alt frivillig arbeid innen idrettsklubbene kan fungere. Det har vært lite omtale om endringene, og det er typisk at kronikken i Fædrelandsvennen fra Arvid D. Kvanes (dugnad idrett ca 45 år/ økonomisjef kultursektoren 23 år/inkl. konst. idrettssjef 2 år) ikke ble besvart av prosjektlederen for Fellesnemnda. Den mest effektive metode er å tie i hjel en sak når man har en dårlig sak å forsvare. Det er mange av idrettsklubbene som ikke har daglig kontakt med idrettsetaten, men det er viktig at alle gir sitt bidrag til aksjonen for å bevare idrettsetaten. Når vedtakene er satt ut i livet og man da opplever konsekvensene av vedtakene, er det for sent å reagere.

På siste møte i Fellesnemnda fikk varaordføreren i Kristiansand sammen med AP, KrF, Venstre, SV og miljø flertall for at idrettsetatens fremtid skal bestemmes av politikerne, og dette skal avgjøres 30. oktober. Aksjonskomitéen bestående av representanter fra de 3 idrettsråd og en representant fra h.h.v. Randesund IL og Kristiansand IF besøker klubber for å få dere engasjert i saken, men vi har ikke mulighet til å besøke alle 146 klubber i nye Kristiansand. Derfor vil det bli arrangert et informasjonsmøte torsdag 18. oktober i møtesalen i Idda Arena. På møtet vil det bli tatt bilde til bruk i media for å samle støtte til å bevare idrettsetaten og at den blir værende i Kultursektoren. Idrett har faglig tilholdssted i Kulturdepartementet. Det er viktig at minst en representant (la oss være solidariske) møter fra hver klubb og særkrets til denne samling, og også fra de klubber som har fått besøk av aksjonskomitéen.

MØT FREM TORSDAG 18. OKTOBER

KL. 18.00 – 19.00 I IDDA ARENA.

La oss alle vise at idretten i Nye Kristiansand ønsker å beholde idrettsetaten som talerør for oss alle innad i kommunen.

Vedlagt er en løpeseddel til å sende til sine medlemmer og legges ut på Facebook.

Hilsen

Aksjonskomitéen

(Øystein Konradsen - Randesund IL, Arvid Dan Kvanes - KIF håndball, Geir Thorstensen - Kristiansand idrettsråd, Jon Fjeld - Søgne idrettsråd og Arne Hjelmeseter - Songdalen idrettsråd)

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page