Blog

Innkalling til årsmøte i Kristiansands Turnforening 2019

Årsmøte i Kristiansands Turnforening avholdes:

Mandag 25. mars kl. 18.00 på klubbrommet i turnhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest innen

fredag 8. mars til post@ktfturn.no.

For å ha stemmerett må man har fylt 15 år, vært medlem i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3(1).

Dokumentene vil bli tilgjengelig på vår nettside www.ktfturn.no senest en uke før årsmøte.

Vel møtt.

Featured Posts
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon