top of page

Blog

Informasjon til våre medlemmer

Vi får en del henvendelser om vi åpner for aktivitet igjen, siden barnehagene har åpent denne uken, og skolene vil åpne for de minste trinnene i neste uke.

Vi kommer ikke til å åpne opp for treninger på nåværende tidspunkt og avventer FHI og myndighetenes råd og anbefalinger. Som dere vet ble hallen stengt 12. mars og alle trenere er permittert, samt at administrasjonen også er til dels permittert. Når all aktivitet opphører slik som det er nå, mister vi inntekter, da inntekter i vårsemesteret ifm. rekelotteri, salgsdugnad og ikke minst arrangementene vi måtte avlyse, vi er bekymret for økonomien vår. Vi har mottatt medlemskontingent og treningsavgift fra de fleste medlemmene for dette semesteret. Norges idrettsforbund (NIF) oppfordrer til solidaritet og at man ikke krever tilbakebetalt disse avgiftene. Vi håper alle kan følge NIF sin anbefaling og ikke kreve dette tilbakebetalt. Dette kan være helt avgjørende for videre drift av foreningen. Vi takker på forhånd for deres lojalitet. Vi er bekymret for når vi vil få lov til å starte opp igjen. Turn er en idrett hvor gymnastene og trenere er i nærkontakt, og utstyr/apparater/flater som ikke kan vaskes i henhold til smittevernregler skal ikke benyttes (eks. grop, tepper, holmer, matter, trampoline, tumbling ol. med ikke vaskbare overflater), utstyr skal kun benyttes av en person per treningsøkt, sikring er ikke tillatt, smittevernregler skal alltids overholdes iht vask med håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfisering. Etter NGTF (Norges Gymnastikk og turnforbund) sine anbefalinger skal det ikke utøves treningsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at aktiviteten utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger (for mer info se også www.gymogturn.no). Vi er veldig lei oss for situasjonen, og vi vet foreløpig ikke når situasjonen endres. Våre breddepartier med mange barn på et parti som vanligvis avslutter sitt semester til 17. mai vil med stor sannsynlighet ikke kunne starte opp igjen dette semesteret. Om det eventuelt er mulig å starte opp for aktivitet for mindre grupper for konkurransepartiene kommer vi tilbake til. Vi satser på at oppstarten til høstsemesteret går som normalt (uke 35). Vi håper at alle holder seg friske og i form og vi ser fram til å komme tilbake til normale forhold og kunne ta imot alle våre medlemmer igjen. -Styret i KTF-

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page