Blog

Årsmøte forskyves- Ny dato ikke klarert enda

Grunnet ønske om å kunne arrangere et fysisk årsmøte utsetter styret i Kristiansands Turnforening årsmøte til en senere dato. Vi vil innkalle til et nytt årsmøte når smittesituasjonen tillater dette. Om ikke vi ser en bedring og mulighet til å arrangere et fysisk møte innen 1-2 måneder vil det bli digitalt årsmøte.

Sakspapirene til årsmøte ligger nå ute på vår nettside.

Se link og dokument «Dokumenter til årsmøte i KTF 2021»: Dokumenter | ktfturn


Featured Posts
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon