top of page

TURN KVINNER

TURN KVINNER

Estetikk, kraft og mobilitet i særklasse. Turn kvinner er en krevende, men fantastisk gren å mestre.

Dette er et konkurranseparti, og gymnastene konkurrerer i fire apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.

 

Både på trening og i konkurranser deles gymnastene inn i aldersgrupper.

 

Aspiranter er 7-10 år. De har trening to dager i uka, og treningene fokuserer på basis og kroppsbeherskelse for å legge et godt grunnlag for videre utvikling senere. Aspirantene kan delta på 1-2 lavterskelkonkurranser hvert semester på lokalt nivå, og det er ingen rangering i disse konkurransene.

 

Rekrutter er 11 og 12 år. De har tilbud om fem treninger hver uke, og på denne gruppa fokuseres det fortsatt mye på basis, men også på videre utvikling av elementer og ferdigheter i de ulike apparatene. Rekruttene konkurrerer hovedsakelig på krets- og regionnivå, men de har mulighet til å delta på én nasjonal konkurranse i året.

 

Klasse I, II og III er 13 år og eldre. Disse gymnastene har seks treninger per uke og trener mot å utvikle vanskegrad i de fire apparatene. Gymnastene konkurrerer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 

Påmelding direkte til turn kvinner er ikke mulig. Vi rekrutterer gymnaster fra breddepartiene med jevne mellomrom når vi har plass på partiet. Kommer du fra en annen klubb og har drevet med konkurranse i apparatturn tidligere kan du henvende deg til post@ktfturn.no.

 

Hovedtrenerne på partiet er Csaba Horvath, Therese Ridderholt og Karianne Jokstad.

Påmelding direkte til Turn kvinner er ikke mulig da det er krav for deltagelse på disse partiene. Rekruttering skjer gjennom breddepartiene.

Kommer du fra en annen klubb og har drevet med dette før kan du henvende deg til post@ktfturn.no

bottom of page