GYMLEK

GYMLEK 3-4 år
Hvor: RS-hallen

Kl: 17.45-18.30

Dag: Mandag

Hovedtrener: Kareen & Siri
 

GYMLEK 5 år
Hvor: RS-hallen

Kl: 17.45-18.30

Dag: Onsdag

Hovedtrener: Kareen & Siri


Gymlek er et aktivitetstilbud som KTF tilbyr gutter og jenter.
Salen blir tilrettelagt for lek med turnelementer.
Leken har i seg selv en egenverdi og kan være et godt utgangspunkt for tilrettelegging av aktiviteter som kan stimulere utviklingen av de grovmotoriske kvaliteter - gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, kaste/fange etc.

Barna trener uten foreldre (nytt høsten 2020)