top of page

Kristiansands Turnforening ble stiftet 17. oktober 1858. Foreningen har siden starten tilrettelagt aktivitet med et ønske om å gi et tilbud til alle. Fra å være på ulike steder i byen fikk foreningen sin egen turnhall i 1902. I 1986 flyttet foreningen sin virksomhet fra turnhallen i sentrum til Gimlehallen, hvor en ny spesialhall for turn ble bygget som et tilbygg til Gimlehallen.

Allerede i 1860 hadde foreningen partier for herrer, damer og gutter, og først i turnåret 1897/98 fikk foreningen sitt første pikeparti.

Foreningen har i dag over 1000 medlemmer fordelt på foreldre/barnepartier, bredde og konkurransepartier i turn og troppsgymnastikk, samt mosjonspartier for damer og herrer.

Våre partier er inndelt i tre kategorier

Mosjon:

I tillegg til turnpartier har vi flotte mosjonspartier på dag og kveldstid. Treningen er variert med styrkeøkter, aerobic og annet.

Bredde:

Åpent tilbud i alle aldere. Breddepartiene har som hovedmål å aktivisere Kristiansand gjennom turn. Det skal være lek, lystbetont og alle skal få muligheten til en utfordrende treningsøkt.

Konkurranse:

Kristiansands Turnforening har konkurransepartier i Turn menn, Turn kvinner og Troppsgymnastikk. Gymnastene til disse partiene rekrutteres primært gjennom breddepartiene og det er krav til nivå og satsningsvilje.


 

For at du skal forstå hvordan turnforeningen er bygd opp og hvilke muligheter man har, kan du se vår utviklingsløype.

 

TURNFORENINGEN I PDF
ORGANISASJONSPLAN
VOKSNE/MOSJON
BARN OG UNGE
RG
TROPPSGYMNASTIKK
APPARATTURN
bottom of page