top of page

TURN MENN

TURN MENN

Utfordringer på øverste nivå, mestringsfølelse og godt samhold. Turn menn gir deg egenskaper du kan bruke resten av livet. Denne grenen er en konkurransegren, og gymnastene konkurrerer i frittstående, ringer, skranke, bøylehest, hopp og svingstang.

 

Gutter mellom 7 og 10 år er aspiranter, og denne aldersgrupper fokuserer hovedsakelig på grunnleggende elementer og basistrening for å legge et godt grunnlag for videre utvikling. Aspirantene kan delta på 1-2 lavterskelkonkurranser hvert semester på lokalt nivå, og det er ingen rangering i disse konkurransene.

 

Rekruttene er 11 og 12 år gamle, og de fokuserer i større grad på å utvikle ferdigheter i de ulike apparatene. Men det legges fortsatt stor vekt på basistrening for denne aldersgruppen. Rekrutter konkurrerer hovedsakelig på krets- og regionsnivå, men kan også ha muligheten til å delta på noen få nasjonale konkurranser.

 

Gymnastene er juniorer fra de er 13 til de er 15 år gamle, og fra det året de fyller 16 år er de seniorer. Disse guttene dedikerer mange dager i uka til trening, og de jobber med å utvikle ferdighetsnivået og vanskegrad. Gymnastene konkurrerer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

 

Påmelding direkte til turn menn er ikke mulig. Vi rekrutterer gymnaster fra breddepartiene med jevne mellomrom når vi har plass på partiet. Kommer du fra en annen klubb og har drevet med konkurranse i apparatturn tidligere kan du henvende deg til post@ktfturn.no.

 

Hovedtrener på partiet er Danail Sheytanov.

Påmelding direkte til Turn menn er ikke mulig da det er krav for deltagelse på disse partiene. Rekruttering skjer gjennom breddepartiene.

Kommer du fra en annen klubb og har drevet med dette før kan du henvende deg til post@ktfturn.no

bottom of page