top of page

TURNSKOLEN

Kristiansands Turnforening rekrutteringsstrategi til vår konkurranseutvikling.

 

Turnskolen vil trene mer målrettet mot konkurranse, det krever mer disiplin og mer dedikering til idretten. Til gjengjeld får man et trygt, gøy og mestringsbasert sted å være og passer ypperlig for barn som ikke kan få nok av turn.

 

TURNSKOLEN 1

Partiet vil holde fokus på basiselementer, mobilitet og styrke. Man vil også trene spesifikt på apparater innenfor turn og utvikle seg på disse feltene.

 

For: 1.-2. klasse

Når: Tirsdag 16.30-17.30 og Torsdag 17.30-18.30

Krav: Må kunne stille fast på to treninger i uken

Muligheter videre:

Etter fullført Turnskolen 1 vil man ha mulighet for å fortsette til Turnskolen 2, hvis man når et nivå som tilfredsstiller kravene til Aspirantturn menn eller kvinner, får man tilbud om dette. Ønsker man mer lek og frihet kan man også gå tilbake til IG1 eller gå videre til IG2.

Plasser:

10 gutter

10 jenter

 

TURNSKOLEN 2

Partiet vil holde fokus på basiselementer, mobilitet og styrke. Man vil også ha fokus på troppsgymnastikk(teamgym) som en helhet og delta på 1-2 konkurranser årlig i aspirantklassen.

 

For: 3.-4. klasse

Når: Tirsdag 17.30-18.30 og Torsdag 16.30-17.30

Krav: Må kunne stille fast på to treninger i uken

Muligheter videre:

Etter fullført Turnskolen 2 blir man tatt videre inn på tropp(teamgym), dette gitt at man tilfredsstiller kravene for å komme inn på Teamgym jenter eller gutter. Gjør man ikke det får man mulighet til å fortsette på Salto.

Plasser:

10 gutter

10 jenter

bottom of page