Salgsdugnad høsten2022

 

Salgsdugnaden

Tennpinner

Vedlagt ligger bestillingsskjema til høstens første salgsdugnad i tillegg til informasjonskriv.

Aller siste frist for innlevering fredag 14. oktober

Skjema leveres på e-post: post@ktfturn.no

eller legges i postkassen utenfor turnhallen ved skohyllene.

Skjema kan også leveres til treneren.

Varene blir utlevert i løpet av uke 42

Nærmere dag og tidspunkt sendes ut på e-post rett over høstferien.

Faktura sendes på e-post i etterkant av dugnaden

Bilde 1.jpg