top of page

Blog

Koronavirus

Ref. dagens informasjon om smitte rundt i landet, ønsker vi å innføre noen regler for treninger i turnhallen og i RS-hallen i Gimlehallen

Barne- og ungdomspartier

Vi ønsker at dere snakker med barna deres om viktigheten av følgende tiltak: - Håndvask i varmt vann med såpe før du går inn i hallen (foresatte bes hjelpe barna med dette på barnepartiene). - Unngå klemming og nærkontakt med medgymnaster. - Ikke del drikkeflasker. - Hoste i albuen.

Vi ønsker også å be dere om å holde barna deres borte fra trening dersom: - Mye hoste/slim/snørr. - Feber og generelle tegn til sykdom av større eller mindre grad.

Dersom noen av våre gymnaster har familie som innehar en karantene fra etat/lege pga mistanke om smittefare skal også gymnasten holdes unna trening.

Ha generell lavterskel med å holde deg hjemme fra trening dersom du ikke føler deg 100 % frisk.

Vi ønsker rask informasjon dersom noen av våre medlemmer skulle få påvist smitte selv eller i familien.

Mosjonspartier for voksne

For våre mosjonspartier for voksne gjelder samme regler som for våre barne- og ungdomspartier.

I tillegg må alle ha med seg håndkle som de må bruke når de ligger på mattene under trening.

På forhånd takk for at dere viser hensyn!

Vi henviser til FHI sine sider og holder oss oppdatert også gjennom NIF sine anbefalinger for idrettslag

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page