top of page

Blog

Nytt styret i KTF

Mandag 8. juni ble det avholdt årsmøte i Kristiansands Turnforening.

Kari Aasen Gundersen som har vært styreleder i 8 år gikk av som formann og Rune Reinertsen ble valgt som ny styreleder for foreningen.

Cecilie Rugland-Holmquist ble valgt inn som nytt styremedlem og Amin Martin Berge som varamedlem. Det nye styret i Kristiansands Turnforening består av følgende:

Styreleder: Rune Reinertsen

Nestleder: Hilde Sundstøl

Styremedlem: Angelika Eisenhut, Kolbjørn Lindberg og Cecilie Rugland-Holmquist

Varamedlem: Amin Martin Berge

Vi ønsker ny styreleder og nye styremedlemmer velkommen til KTF og takker Kari Aasen Gundersen for den uvurderlige jobben hun har gjort og de mange timene hun har lagt inn i arbeidet som styreleder. Kari har vært aktiv i foreningen siden 1969 og heldigvis fortsetter hun som trener i KTF.

Rune Reinertsen og Rigmor Stavø takket Kari for innsatsen i styret gjennom alle år.

Fra venstre: Styreleder Rune Reinertsen, avtroppende styreleder Kari Aasen Gundersen, nestleder Hilde Sundstøl

Fra venstre: Leder for rådet og damegruppen Rigmor Stavø, avtroppende styreleder Kari Aasen Gundersen

Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page