top of page

Blog

Kongens fortjenestemedalje

Under årets juleshow lørdag 10. desember ble vår egen trener og tidligere styreleder, Kari Aasen Gundersen tildelt kongens fortjeneste medalje.

Medaljen ble utlevet av statsforvalter Gina Lund, styrleder i Kristiansands Turnforening Rune Reinertsen og vår egen ordfører Jan Oddvar Skisland.


Kari som opprinnelig er fra Hedemark tiltrådte sin stilling i idrett ved Kristiansand Lærerhøgskole i august 1969. Samme høst begynte hun som instruktør for damepartiet i Kristiansands Turnforening.

I 1972 flyttet hun til Oslo for å fullføre sine studier og kom tilbake med embetseksamen i idrettsvitenskap i 1978.

Ved siden av studiene sine i Oslo var hun trener i Rytmisk Gymnastikk i Hermes. Hennes kunnskap og engasjement resulterte etter hvert til at hun ble leder for teknisk komite i RG for Norges Gymnastikk og Turnforbund. Sammen med dette utdannet hun seg til internasjonal dommer i RG. I et par år underviste hun også på Norges idrettshøgskole. Frem til 1998 deltok hun som dommer i EM, VM eller som delegasjonleder for landslaget.

Kari har også ledet morgengymnastikken i NRK Radio på 70-tallet.

I 1978 gikk Kari inn i styret i Kristiansands Turnforening. Her satt hun mer eller mindre sammenhengende frem til 2008. Fra 2012 til 2020 var hun styreleder i KTF og sitter den dag i dag i kontrollutvalget i tillegg til at hun er aktiv om instruktør 2 dager i uken.

Hun har skrevet flere lærerbøker om barneidrett og produsert en rekke artikler om barn og motorisk utvikling og læring.

Kari har også fått tildelt Norges Gymnastikk og Turnforbund sin hedersmedalje i sølv for sitt store og utholdenede engasjement for idretten. I tillegg er hun æresmedlem i KTF.

Det sår ingen tvil at Kari har forjent Kongens fortjeneste medalje og vi er så takknemlig for at hun fortsatt er aktiv i KTF.

Vi gratulerer så mye !


Fra venstre: Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kari Aasen Gundersen og statsforvalter Gina Lund

Fra venstre: Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kari Aasen Gundersen, statsforvalter Gina Lund og styreleder i Kristiansands Turnforening Rune Reinersten.

Kongens fortjeneste medalje tildeles kari Aasen Gundersen

Comments


Featured Posts
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Archive
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page